Týden knihoven v ŠD (5.- 9. 10.)

přidáno: 22. 10. 2015 10:37, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 23. 10. 2015 9:29 uživatelem David Hawiger ]
I. oddělení ŠD poznávalo v rámci Týdne knihoven významnou osobnost literární historie Boženu Němcovou. Děti se v pondělí seznámily s životem této české spisovatelky, s její podobou a také se dozvěděly, co psala a jakým způsobem zaznamenávala pohádky, které slyšela v ústním podání. Podle obrázků žáci poznávali, do které pohádky patří jednotlivé postavy.
V úterý a ve středu v oddělení pracovali ve skupinách, kdy si děti podle obrázků samy vyprávěly pohádky a vybarvovaly tematicky zaměřené omalovánky. Paní vychovatelka Adéla Dudová dětem po celou dobu předčítala méně známé pohádky - Prince Bajaju a Chytrou horákyni. Děti pak odpovídaly na otázky, které směřovaly ke zmíněným textům a měly prověřit jejich vnímavost.
Ve čtvrtek I. oddělení navštívilo obecní knihovnu. Prvňáčci se seznámili s tamějším prostředím a vyslechli si pohádku O kmotru Matějovi, kterou poutavě předčítala p. učitelka B. Rovenská. Týden knihoven zakončili děti stylově - dvouhodinovým pobytem mezi stovkami knih.

V II. oddělení ŠD (školní klub) proběhl Týden knihoven poněkud netradičně. Žáci se rozdělili do skupin a vybírali si jednotlivé příběhy z knih Václava Čtvrtka - Pohádky z pařezové chaloupky, Povídání o víle Amálce, dále Ivony Březinové - Saxána a lexikon kouzel, Hany Samkové - Káťa a Škubánek atd. Skupinky příběhy společně přečetly a písemně vypracovaly otázky a odpovědi. Chlapci se pustili do mnohem složitější činnosti, protože si sami vymýšleli své vlastní sci-fi příběhy "NINJAGO".

Žáci III. oddělení ŠD si rovněž zvolili spisovatelku Boženu Němcovou a pracovali s její knihou "Pohádky." Děti utvořily tříčlenné skupinky, ve kterých plnily dané úkoly. Po společném čtení pohádky " O kohoutkovi a slepičce" druháci odpovídali na otázky (Co kohoutkovi uvízlo v hrdle, u koho slepička prosila o pomoc,...) a výtvarně je zpracovávali.
Po přečtení krátkých úryvků pohádek - O perníkové chaloupce, Dlouhý, široký, bystrozraký, O neposlušných kůzlátkách, O dvanácti měsíčkách - následoval pohádkový kvíz. Děti hádaly podle obrázků názvy pohádek.

IV. oddělení ŠD pracovalo s Knihou džunglí Rudyarda Kiplinga. Letos totiž slavíme 150 let od spisovatelova narození a jelikož je to také autor knih pro děti, použili jsme jeho nejznámější dílo jako vhodnou ukázku a námět pro naše družinové setkávání. Dozvěděli jsme se základní informace ze spisovatelova života, přečetli jsme si příběhy o Mauglím a jeho přátelích a zhlédli jsme i animovanou verzi nejznámějšího Kiplingova díla. Společně jsme vytvořili nástěnku s informacemi o autorovi a jeho díle, doplněnou obrázky z Knihy džunglí, které děti vybarvovaly. Získané znalosti si žáci otestovali v závěru týdne ve formě křížovky. 

Týden knihoven ŠD zakončila společným sledováním filmové pohádky "S čerty nejsou žerty", do něhož se zapojila všechna oddělení.
Comments