Organizace školní družiny

Naše družinka vytváří místo pro odpočinek dětí po vyučování, plní vzdělávací cíle a snaží se prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou.

Školní družina se nachází v budově ZŠ, I. - III. oddělení v přízemí, IV. oddělení v suterénu budovy.

Tvoří ji čtyři oddělení: školní družina I. -  III., kterou navštěvují žáci 1.- 4. ročníku a školní družina IV., kterou navštěvují žáci 5.- 7. ročníku. Pro svoji činnost využívají všechny oddělení vlastní prostory. Svým vybavením odpovídají potřebám dětí, umožňují odpočinek, různé aktivity.