Časový plán

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu deseti měsíců - po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin je provoz družiny podle zájmu rodičů žáků nebo je přerušen po projednání se zřizovatelem.

Ranní provoz družiny je od 6:20 do 7:25 hod. a je většinou využíván dojíždějícími žáky.
Odpolední provoz družiny začíná v 10:30 a končí v 16:00 hod.
Comments