Cíle vzdělávání

- výchova k smysluplnému využívání volného času
- vytváření podmínek a prostoru pro odpočinek a relaxaci
- rozvoj osobnosti dítěte
- učení se komunikace, spolupráce a respektování
- získání a uplatňování znalosti o životním prostředí, jeho ochrana
- utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní, jazykové a náboženské skupině
- vzájemné doplňování školního vyučování a výchovně vzdělávací práce školní družiny
- nabízení různorodých činností a námětů pro naplňování volného času
- osvojování si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost
- dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví
Comments