Ekonomické podmínky

Pobyt žáků ve školní družině je bezplatný. Provoz je hrazen ze základních zdrojů školy. Na nákup pomůcek a materiálů pro výtvarné, pracovní a sportovní činnosti jsou použity finanční prostředky z příspěvků Sdružení rodičů při ZŠ a sběr papíru.
Comments