Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání

Do školní družiny dochází žáci 1.-7. třídy. Kromě 30 trvale přihlášených žáků v každém oddělení chodí do družiny i děti, které po vyučování navštěvují zájmové a výchovné kroužky nebo čekají na autobus.
Žáci 8. a 9. třídy využívají družinu o volných hodinách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tito žáci se zapisují do Docházkového sešitu.
Umístění žáka do školní družiny není nárokové, rozhoduje o něm ředitel školy bez správního řízení. Při nástupu žáka do školní družiny vyplní rodiče - Přihlášku do školní družiny, ve které uvedou důležité informace o žákovi pro vychovatelku, rozsah docházky a způsob odchodu z družiny. Na základě písemné žádosti rodičů může být žák ze školní družiny během školního roku vyřazen.
Comments